Verlies- en rouwverwerking

Voor een volledig beeld van mijn werkzaamheden verwijs ik u naar mijn nieuwe website.

Niet hier, wel dichtbij.

Kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met de verdrietige kant van het leven. Dit kan gebeuren als een dierbare in het gezin overlijdt. Het is in het algemeen de meest ingrijpende en dichtstbijzijnde gebeurtenis voor een kind/jongere. Het is vaak moeilijk voor rouwende ouder(s) om anders dan op de automatische piloot, voor hun kinderen te zorgen. Het kan moeilijk en ingewikkeld zijn voor een kind of jongere om met de schaduwzijde van het leven om te gaan.

Rouwverwerking

Kinderen vanaf ongeveer 4 tot 12 jaar

Waarom ben ik hier en jij daar?

Indien uw kind verlies heeft meegemaakt en u merkt dat uw kind vastloopt tijdens de rouwverwerking, of dat de rouw niet op gang komt, kan speltherapie een oplossing zijn. Speltherapie kan een hulpmiddel zijn om het (traumatische) verlies en de (belastende) ervaring een plek te geven en om te gaan met het gemis in zijn/haar omgeving. Tijdens de therapie volgt de therapeute o.a. hoe het kind de dood ervaart en eigen gevoelens t.o.v. de overledene.

Spel is een middel om de beleving van rouw tot uitdrukking te brengen. Het kind kan via spel en spelbeelden uiting geven aan zijn/haar belevingen waardoor het verlies kan worden verwerkt en een plek kan krijgen.

Jongeren vanaf ongeveer 12 jaar

Alles is nu anders...

Bij een (plotseling) verlies kan het helpen om dit verlies met iemand te delen. Deze therapie is gericht op het ervaren van het op verschillende manieren omgaan met het verlies en gevoelens t.o.v. de overledene. Behalve praten kunnen gevoelens in creatieve vormen, beelden, spellen en rituelen ervaren worden. Een jongere kan dan de ruimte voelen om te kunnen en/of te durven rouwen. Zo kan in deze verschillende vormen een plek gegeven worden aan het verlies.

Scheiding van de ouders

Een scheiding geeft veel verdriet en verwarring. Na een scheiding verandert er veel voor een kind. Meestal wordt het kind onderdeel van twee huishoudens. Hierin moet het kind weer naar een eigen plek en positie zoeken. Ook de relatie tussen kind en ouder(s) kan veranderen door nieuwe partner(s) en (stief) broers/zussen. Als u merkt dat uw kind hierin vastloopt kan speltherapie of gesprekstherapie via beeldcommunicatie een oplossing zijn.

Adoptie

Voor kinderen die afgestaan zijn voor adoptie zijn verlating en verlies veel voorkomende thema's. Het geadopteerde kind kan worstelen met zijn/haar identiteit en de basisvragen rond zijn/haar leven. Dit is een belangrijk kernpunt, zeker als geadopteerde kinderen weinig besef hebben van hun achtergrond. Als uw geadopteerde kind hierin vastloopt, kan speltherapie of gesprekstherapie via beeldcommunicatie een oplossing zijn.

Reviews

Ik voel geen boosheid meer als ik aan dingen van vroeger denk. Ik heb nu een goede vriendengroep en voel me veel fijner.
Jongen 14 jaar.

Ik kan nu praten over dingen die ik niet leuk vind.
Meid 11 jaar.

Er is heel veel veranderd. Eigenlijk alles. Ik hoef nu niet meer aan de scheiding te denken.
Jongen 8 jaar.

Ik had problemen toen ik hier kwam, die heb ik niet meer, daar ben ik blij om.
Jongen 13 jaar.

Ik ben niet meer bang en verdrietig en kan weer goed slapen.
Meisje 9 jaar.

Gescheiden ouders zoon 8 jaar.

Wij zouden Miriam bij iedereen aanraden. Zij heeft ons, en met name onze zoon van 8, heel erg goed geholpen. Hij worstelde met zijn zelfvertrouwen, zelfbeeld, en pijnlijke gevoelens rondom onze scheiding die al een paar jaar geleden eerder plaats heeft gevonden.

Hij is ongeveer een jaar bij Miriam in therapie geweest en is op veel vlakken een ander kind geworden. Hij is emotioneel rustiger en stabieler. Hij kan veel beter omgaan met zijn gevoelens en heeft meer zelfvertrouwen. Hij is gewoon weer een blije jongen die zijn eigen binnenwereld beter begrijpt. Wij zijn daar zeer dankbaar voor.

Wij hebben Miriam als zeer kundig en professioneel ervaren. Haar kindgerichte benadering is heel warm. Onze zoon ging met veel plezier naar haar toe. Ook de bijhorende oudergesprekken hebben wij als zeer prettig ervaren. Confronterend waar dat nodig was en heel ondersteunend in veranderingen die wij bij onszelf aan moesten gaan. Wij gunnen ieder kind (en ouder) die ondersteuning kan gebruiken zo'n fijne en kundige therapeut.