Verlies- en rouwverwerking

Niet hier, wel dichtbij.

Kinderen en jongeren kunnen te maken krijgen met de verdrietige kant van het leven. Dit kan gebeuren als een dierbare in het gezin overlijdt. Het is in het algemeen de meest ingrijpende en dichtstbijzijnde gebeurtenis voor een kind/jongere. Het is vaak moeilijk voor rouwende ouder(s) om anders dan op de automatische piloot, voor hun kinderen te zorgen. Het kan moeilijk en ingewikkeld zijn voor een kind of jongere om met de schaduwzijde van het leven om te gaan.

Rouwverwerking

Kinderen vanaf ongeveer 4 tot 12 jaar

Waarom ben ik hier en jij daar?

Indien uw kind verlies heeft meegemaakt en u merkt dat uw kind vastloopt tijdens de rouwverwerking, of dat de rouw niet op gang komt, kan speltherapie een oplossing zijn. Speltherapie kan een hulpmiddel zijn om het (traumatische) verlies en de (belastende) ervaring een plek te geven en om te gaan met het gemis in zijn/haar omgeving. Tijdens de therapie volgt de therapeute o.a. hoe het kind de dood ervaart en eigen gevoelens t.o.v. de overledene.

Spel is een middel om de beleving van rouw tot uitdrukking te brengen. Het kind kan via spel en spelbeelden uiting geven aan zijn/haar belevingen waardoor het verlies kan worden verwerkt en een plek kan krijgen.

Jongeren vanaf ongeveer 12 jaar

Alles is nu anders...

Bij een (plotseling) verlies kan het helpen om dit verlies met iemand te delen. Deze therapie is gericht op het ervaren van het op verschillende manieren omgaan met het verlies en gevoelens t.o.v. de overledene. Behalve praten kunnen gevoelens in creatieve vormen, beelden, spellen en rituelen ervaren worden. Een jongere kan dan de ruimte voelen om te kunnen en/of te durven rouwen. Zo kan in deze verschillende vormen een plek gegeven worden aan het verlies.

Scheiding van de ouders

Een scheiding geeft veel verdriet en verwarring. Na een scheiding verandert er veel voor een kind. Meestal wordt het kind onderdeel van twee huishoudens. Hierin moet het kind weer naar een eigen plek en positie zoeken. Ook de relatie tussen kind en ouder(s) kan veranderen door nieuwe partner(s) en (stief) broers/zussen. Als u merkt dat uw kind hierin vastloopt kan speltherapie of gesprekstherapie via beeldcommunicatie een oplossing zijn.

Adoptie

Voor kinderen die afgestaan zijn voor adoptie zijn verlating en verlies veel voorkomende thema's. Het geadopteerde kind kan worstelen met zijn/haar identiteit en de basisvragen rond zijn/haar leven. Dit is een belangrijk kernpunt, zeker als geadopteerde kinderen weinig besef hebben van hun achtergrond. Als uw geadopteerde kind hierin vastloopt, kan speltherapie of gesprekstherapie via beeldcommunicatie een oplossing zijn.