Speltherapie

Voor een volledig beeld van mijn werkzaamheden verwijs ik u naar mijn nieuwe website.

Spel is de taal van het kind.

Speltherapie is een therapievorm waarbij d.m.v. spel geprobeerd wordt kinderen met onderstaande problematiek te helpen. Deze therapie is voor kinderen vanaf 4 tot ongeveer 12 jaar. In deze periode speelt spel en fantasie een belangrijke rol in de ontwikkeling van het kind. Spel is voor kinderen de manier om de wereld te ontdekken, om gevoelens en wensen te uiten, ervaringen te verwerken en te experimenteren met allerlei vormen van gedrag. Kort gezegd is spel de taal van het kind.

Het is voor een kind moeilijk om over zijn/haar gevoelens, angsten, zorgen te praten. Wat het kind nog niet kan zeggen, kan het wel laten zien in spel. Indien er sprake is van onderstaande problematiek vindt de omgeving het vaak moeilijk om te gaan met het kind en zijn gedrag. Als het kind in zijn functioneren geremd is, kan speltherapie een hulpmiddel zijn om de sociale/emotionele ontwikkeling weer op gang te brengen.

Speltherapie

Wanneer kan speltherapie een hulpmiddel zijn?

Gedragsproblemen

 • koppig, prikkelbaar of snel boos en driftig worden
 • snel ruzie hebben en agressief
 • veel pesten

Emotionele problemen

 • angstig, onzeker, somber of gespannen
 • snel en veel huilen
 • zich moeilijk kunnen concentreren
 • faalangstig zijn
 • slecht eten
 • slecht slapen
 • bedplassen

Psychosomatische klachten

(Lichamelijke klachten zonder medische oorzaak)

Sociale problemen

 • teruggetrokken gedrag
 • moeite in de omgang met andere kinderen
 • geen vriendjes/vriendinnetjes hebben maar wel graag willen
 • geen zin meer hebben om te spelen

Verlies

 • overlijden, scheiding en adoptie

Wat gebeurt er tijdens de sessie?

De ervaringen van het kind staan centraal. De basis van de therapie is de onvoorwaardelijke acceptatie van het kind. De therapeute ontwikkelt een vertrouwelijke relatie met het kind. Tijdens de spelsessie krijgt het kind de volle aandacht, zodat het zich vrij voelt om zich te uiten en gevoelens te tonen op een eigen wijze, zonder de angst wat een volwassene er van zal denken. Zo kan het kind zijn/haar thema's uitspelen. Speltherapie vindt plaats 1x per week op een vaste dag en vast tijdstip.

Speltherapie

Wat doet spel bij een kind?

 • Spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen.
 • Het kind kan in het spel op eigen wijze zijn/haar gedachten, gevoelens en wensen uiten.
 • Het kind kan (belastende) ervaringen verwerken en deze een plek geven.
 • Het kind krijgt de ruimte om te experimenteren met allerlei vormen van nieuw gedrag en nieuwe oplossingen.
 • Spel werkt stressverminderend.
 • Nieuwe informatie kan in het spel worden geordend en geïntegreerd.
 • Het inlevingsvermogen van het kind wordt bevorderd.
 • De fantasie en het creatieve denken van het kind worden gestimuleerd.
 • Spelbeelden houden kinderen lang vast.
Speltherapie

Ondersteunende oudergesprekken

Voortgangsgesprekken zijn een vast onderdeel van de therapie. Het doel van de gesprekken is dat de ouders en de therapeute samen nagaan hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Zo kan de aanpak thuis en op school tijdens de therapie op elkaar worden afgestemd.

De gesprekken zijn gericht op verheldering, verandering, ontspanning en ondersteuning. Het is beslist belangrijk om met u als ouder een goede samenwerking te hebben en regelmatig contact te onderhouden. Dit heeft een heel positieve invloed op de therapie.

Het oudergesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats eens in de 6 tot 8 weken.

Als u alleen behoefte heeft aan een oudergesprek (zonder therapie) dan is dat ook mogelijk via een zoom-gesprek.

Reviews

Ik voelde me eerst verlegen. Nu heb ik vriendinnetjes.
Meisje 6 jaar.

Ik voel mij niet meer verdrietig. Ik heb goede vrienden en vind school nu ook leuk.
Jongen 7 jaar.

Mijn buikpijn is veel minder.
Meisje 8 jaar.

Ik vond spelen hier leuk en voel me nu goed.
Meisje 10 jaar.

Ik haal mijzelf niet meer zo naar beneden. Ik vind het niet meer zo erg om fouten te maken. Ik voel me veel fijner.
Jongen 14 jaar.

Ik ben langer en sterker geworden. Ik heb nu echte vrienden. Ik kan nu voelen. Ik moest huilen toen een vader van een meisje uit mijn klas dood ging.
Jongen 13 jaar.

Oudergesprekken

Zoon 6 jaar.

Moeder: Ik kan nu grenzen stellen, ben duidelijker, irritatie is veel minder en geef meer ruimte.
Vader: Ik voel mij nu trots op mijn zoon en kan het vrije kind in hem meer ruimte geven.

Dochter 8 jaar.

Moeder: Ik kan mijn dochter nu echt zien, echt genieten van haar en haar eigen weg laten gaan.
Vader: Ik heb meer begrip voor mijn dochter gekregen.

Ouders dochter 9 jaar.

Wij hebben Miriam ervaren als een prettige professional. Ze weet een veilige omgeving te creƫren voor het kind, waardoor ze met haar technieken het probleem kan analyseren en aanpakken. Ook als gezin hebben wij hier van geleerd. Wij raden iedereen haar aan!