Ondersteunende oudergesprekken via zoom (zonder therapie)

Voor een volledig beeld van mijn werkzaamheden verwijs ik u naar mijn nieuwe website.

Wilt u graag alleen een stuk ondersteuning in de opvoeding van uw kind? Dan kan een ondersteunend zoom-gesprek een oplossing zijn.

Opvoeden is soms best een ingewikkeld proces en kan veel van ouders vragen. Het kan zijn dat steeds dezelfde patronen in het gedrag van uw kind terugkeren waar u moeilijk vat op kunt krijgen. Het is dan vaak onduidelijk of ingewikkeld om te begrijpen hoe het één en ander verloopt bij uw kind en wat er aan de hand is.

Ik kan u via een zoom-gesprek inzicht geven in deze patronen. Hiermee is het mogelijk deze patronen te doorbreken waardoor er ruimte kan ontstaan voor ander gedrag van uw kind. Als u hier belangstelling voor heeft kunt u contact met mij opnemen.