Ouder (ondersteunende) gesprekken

Voortgangsgesprekken zijn een vast onderdeel van de therapie. Het doel van de gesprekken is dat de ouders en de therapeute samen nagaan hoe de ontwikkeling van het kind verloopt. Zo kan de aanpak thuis en op school tijdens de therapie op elkaar worden afgestemd.

De gesprekken zijn gericht op verheldering, verandering, ontspanning en ondersteuning. Het is beslist belangrijk om met u als ouder een goede samenwerking te hebben en regelmatig contact te onderhouden. Dit heeft een heel positieve invloed op de therapie.

Het oudergesprek duurt ongeveer een uur en vindt plaats eens in de 4 tot 6 weken.