Miriam M.B. Weeda

Voor een volledig beeld van mijn werkzaamheden verwijs ik u naar mijn nieuwe website.

Miriam Weeda

Afgeronde Opleidingen:

 • 1985 - Montessori PABO (4 jr) Hoge schoolAmsterdam
 • 1992 - speciaal onderwijs (2 jr) Hoge school Utrecht
 • 2002 - speltherapie (3 jr) Hoge school In Holland, Amsterdam
 • 2010 - communicatie (TA,NLP en systemisch werk) (3 jr) instituut Phoenix, Utrecht
 • 2013 - medische basiscurcus
 • 2014 - jaartraining professioneel lichaamswerk
 • 2015 - opleiding individueel systemisch werk
 • 2016 - EMDR gecertificeerd
 • 2017 - verhuisd
 • 2018 - Energetisch tekenen
 • 2019 - EFT (Emotional Freedom Technics)
 • 2021 - Energetisch tekenen 2

Werkzaamheden:

Vanaf 1985, ben ik 14 jaar werkzaam geweest in het Montessori basisonderwijs. In deze periode heb ik aan alle bouwen (4-12 jaar) onderwijs gegeven.

In 2002 heb ik een eigen praktijk voor speltherapie opgezet in het medisch centrum Nieuwland. ("Speltherapiepraktijk Nieuwland"). Hier heb ik kinderen in therapie gehad van 4 tot 18 jaar.

In 2017 heb ik mijn praktijk verplaatst naar het centrum van Amersfoort. Sindsdien heet mijn praktijk "Speltherapie Praktijk 't Centrum".

Ik ben moeder van 3 kinderen.

Beroepsvereniging:

Per 1-1-2020 ben ik geregistreerd bij de beroepsvereniging CAT-collectief.

Mijn persoonlijke visie op jeugdzorg van nu

Na 37 jaar ervaring in het werken met kinderen/jongeren, heb ik een duidelijke visie ontwikkeld wat betreft professioneel werken met kinderen en ouders.

In de laatste 5 jaar is de organisatie van de jeugdhulpverlening (die op zich goed gestructureerd was) sterk achteruit gegaan. De transitie van deze hulp naar de gemeenten verloopt zeer onduidelijk. Verzekeraars schrappen in rap tempo de jeugdzorg uit hun pakket. Hierdoor is er een groot vacuüm ontstaan. Alleen in enkele gevallen is er nog zorg, zij het, met wachtlijsten. Voor de 'gewone' jeugdzorg is weinig aandacht. De gemeente heeft nauwelijks geld en zorgverzekeraars vergoeden nauwelijks meer. Dit is een voortschrijdende trend, die ik als therapeut helaas niet kan stoppen.

In mijn levensloop heb ik, om mijzelf meer te verdiepen in mijn vak, regelmatig cursussen en opleidingen gevolgd. De laatste 3 jaar werd ik echter steeds meer geconfronteerd met verplichte cursussen vanuit verzekeraars. Zogenaamd onder het mom van verbetering. De inhoud van deze verplichte cursussen droegen in het geheel niet bij aan vakinhoudelijke verbeteringen (zoals een medische basiscursus). Ieder jaar werden nieuwe cursussen/eisen voorgelegd, maar werd steeds meer jeugdzorg geschrapt door dezelfde verzekeraars. Aan deze trend wil ik niet meer meedoen.

Het is duidelijk dat er steeds minder geld beschikbaar is vanuit de overheid (gemeente) en verzekeraars voor de jeugdzorg en daardoor komt de bekostiging van deze zorg dus meer en meer voor eigen rekening.

Oplossingsgerichte zorg heeft voor mij altijd voorop gestaan en daarom heb ik besloten mijzelf los te koppelen van deze neerwaartse spiraal. Dit is de reden dat ik na 15 jaar niet meer vergoed wordt door de zorgverzekeraars. Ik wil niet meer afhankelijk zijn van grillen van verzekeraars, die alleen 'betaalbare' zorg voor ogen hebben maar geen inhoudelijke goede zorg.

Speltherapie is een geleidelijk proces en spelen is voor het kind als zuurstof. Het spel geeft het kind de gelegenheid om te ontspannen, werkt stress verminderend, inlevingsvermogen wordt bevorderd, de fantasie en creativiteit wordt gestimuleerd. Op deze manier krijgt het kind alle ruimte om stap voor stap bezig te zijn met het probleem waar het mee worstelt.

Ouders die zoeken naar een professionele hulpverlener:
 • die een brede ervaring heeft,
 • die vakinhoudelijke opleidingen/cursussen heeft gedaan/doet om zich steeds verder te bekwamen,
 • die zich volledig inzet voor uw kind,
 • die maatwerk levert,
 • die resultaat gericht is,
zijn bij mij van harte welkom.