Home

Beste ouders en belangstellenden,

Na 20 jaar mijn speltherapie praktijk te hebben gevoerd, heb ik besloten de focus te verleggen van de therapie naar ouderondersteuning.

Ouderbegeleiding was altijd al een zeer belangrijk onderdeel tijdens de therapie. Ik heb gemerkt in de afgelopen jaren dat met goede, eerlijke en duidelijke ouderbegeleiding, veel problemen met kinderen kunnen worden verholpen of voorkomen. Therapie is hierdoor veelal niet nodig omdat de meeste ouders zelf heel goed in staat zijn om te geven wat hun kind nodig heeft, maar wel met heldere ondersteuning. Indien er toch een vorm van therapie aanvullend noodzakelijk is, kan ik daarover advies geven.

Mijn ervaring bestaat uit 15 jaar (Montessori) onderwijs in verschillende bouwen (4 t/m 12 jaar) en daarna 20 jaar een eigen speltherapie en beeldcommunicatie praktijk (4 t/m 18 jaar).

Voor een volledig beeld van mijn werkzaamheden verwijs ik u naar mijn nieuwe website.